ระบบลงทะเบียน

สมัครสมาชิกเครือข่าย


กรุณาใส่เลขที่บัตรประชาชน


หากพบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนได้

กรุณาติดต่อที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 029393000 กด 5566

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสื่อสารองค์กร โทร. 029393000 กด 1113,1114

วันจันทร์ถึงศุกร์ ในเวลา 8.30 ถึง 16.30


Information Technology Of SIBA College